21. juni 2012

I anledning af asylsøgningen på Ecuadors ambassade


Julian Assanges mor giver (i Russia Today) et helt andet billede af sagen, end vi får serveret i "vestlige" medier: http://www.rt.com/news/julian-sweden-prosecutor-rights-284/
Sammenholder man med fremstillingen i den ellers ofte progressive The Guardian: http://www.guardian.co.uk/media/2012/jun/20/julian-assange-drama-third-act, er der modstridende fakta omkring hvad Assange har tilbudt omkring at lade sig afhøre, og hvad han har nægtet.

Eksemplet afspejler en skærpet mediekrig med ikke blot til monopolisering af oplysninger, men også tendenser til at kriminalisere mod-oplysninger, der truer monopolet.
Grupper, der prøver at bekæmpe monopolet og bevægelsen mod et 1984-samfund, er vigtige.
Et amerikansk eksempel er: http://www.tomdispatch.com/

15. juni 2012

Den modelerbare hjerne

Fra den nyere smerteforskning ved vi, at kroniske smerter blandt andet opstår, fordi centralnervesystemet (og dermed hjernen) i langt højere grad, end man tidligere har troet, bliver forandret og formet af input og løbende brug. Denne neuroplasticitet betyder uheldigvis, at stærke smerter gennem længere tid hos nogle medfører en sensibilisering, en større følsomhed, i forhold til smertegivende signaler fra kroppen. I værste fald bliver almindelige baggrundsfornemmelser smertefulde og personen får ondt flere og flere steder.
Muligheden for neuroplasticitet har imidlertid også positive sider. Den er med til at forklare at nogle hjerneskadede på mirakuløs vis genvinder evner, der teoretisk set skulle være tabt for stedse, i hvert fald før man vidste at der kunne dannes nye nerveceller og nye forbindelser i den voksnes hjerne.
Man har også længe vidst, at hjernetræning kan være med til at udskyde alderstegn.
Det viser sig nu også, at nogle "medfødte" skavanker som ordblindhed og ADHD også at kunne modificeres gennem hjernetræning i højere grad end hidtil antaget.
Prøv at læse dette om "hjerne udbygning". Jeg kan især godt lide koblingen til Lurias klassiske beskrivelser, som fascinerede mig ved at åbne for uanede muligheder og ukendt territorium allerede da jeg læste dem for årtier siden.